Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 776
Trước & đúng hạn: 772
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/06/2023 21:35:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn An - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989186251; 02203.900 076

Email: haky.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0