Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
43/KH-UBND 29/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đến năm 2025 trên địa bàn xã Hà Kỳ UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
85/QĐ-UBND 04/08/2022 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân xã Hà Kỳ UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
25/TTr-UBND 03/08/2022 Tờ trình về việc đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
42/KHr-UBND 02/08/2022 Kế hoạch thực hiện Công tác Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ trên địa bàn xã Hà Kỳ năm 2022 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
84/QĐ- UBND 02/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục & Xóa mù chữ năm 2022 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về;
82/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2022 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
77/QĐ-UBND 21/07/2022 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hà Kỳ UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
41/KH-UBND 18/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022 trên địa bàn xã Hà Kỳ UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
40/KH-UBND 15/07/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
70/QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên xã Hà Kỳ năm 2022 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
39/KH-UBND 04/07/2022 Kế hoạch tham gia Liên hoan Ca múa nhạc không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
36/KH-UBND 22/06/2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2074/QĐ"TTg ngày 10/12/2021 cua Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030) trên địa bàn xã Hà Kỳ UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
07/BC-UBND 17/03/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
23/QĐ-UBND 15/03/2022 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
19/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
56/CV-UBND 15/03/2022 Công văn về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong thực thi công vụ” UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
06/BC-UBND 11/03/2022 Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về;
06/BC-UBND 11/03/2022 Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
05/BC-UBND 10/03/2022 Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn Quý I năm 2022 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
15/KH-UBND 01/03/2022 Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật xã Hà Kỳ giai đoạn 2021-2025 UBND xã Hà Kỳ Tải file Tải về
1234
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2240
Trước & đúng hạn: 2237
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2022 02:25:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn An - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989186251; 02203.900 076

Email: haky.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 7
Tháng này: 847
Tất cả: 52,255