CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tứ Kỳ đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính
21/12/2021 12:00:00

Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ công dân, huyện Tứ Kỳ đã đầu tư nâng cấp các trang thiết bị tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông huyện và sắp sếp lại một số vị trí.

Theo đó, huyện đã bố trí thêm TTHC thuộc lĩnh vực ngành Công an và Bảo hiểm xã hội huyện sang tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa huyện; xây dựng kế hoạch để tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa. Sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết TTHC, cập nhật trạng thái hồ sơ thủ tục và liên thông dữ liệu đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đổi biên lai từ thu biên lai giấy sang thu biên lai điện tử...

Đến nay, tổng số TTHC qua dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện gồm có 291 thủ tục, trong đó: Dịch vụ công mức độ 2 là 111 thủ tục; dịch vụ công mức độ 3 là 145 thủ tục và dịch vụ công mức độ 4 là 35 thủ tục. Từ đầu tháng 12/2021 đến nay, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 140 hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2022 09:02:24)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn An - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989186251; 02203.900 076

Email: haky.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tháng này: 13,798
Tất cả: 59,502