CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kiên định lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga
07/11/2021 12:00:00

Kiên định lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ bảo đảm cho cách mạng Việt Nam tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn, hướng tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xem chi tiết
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
67.5%
Số hồ sơ xử lý: 79
Trước & đúng hạn: 79
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn An - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989186251; 02203.900 076

Email: haky.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 31
Hôm nay: 232
Tháng này: 8,940
Tất cả: 40,407