NÔNG THÔN MỚI
Tứ Kỳ: Lúa cấy bằng máy ít sâu bệnh hơn
21/09/2021 12:00:00

Hiện trà lúa mùa sớm ở Tứ Kỳ đang giai đoạn đỏ đuôi đến chín, trà mùa trung đang giai đoạn trỗ đến chắc xanh.

Hầu hết diện tích lúa cấy bằng máy sinh trưởng, phát triển tốt. Một số diện tích bị các loại sâu bệnh gây hại nhưng mật độ thấp hơn diện tích lúa cấy truyền thống. Lúa cấy bằng máy khóm to, cứng cây giúp chống đổ tốt; hàng thưa, quang hợp hiệu quả nên sâu bệnh gây hại ít hơn, giúp giảm chi phí sản xuất.

Vụ mùa năm nay, huyện Tứ Kỳ mở rộng mô hình trình diễn cấy lúa bằng máy ở 20 trong tổng số 23 xã, thị trấn với tổng diện tích 235 ha, chiếm 3,5% tổng diện tích gieo cấy toàn huyện.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1933
Trước & đúng hạn: 1930
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/08/2022 08:49:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn An - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989186251; 02203.900 076

Email: haky.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 10
Tháng này: 1,021
Tất cả: 50,119